image banner
Về viêc công bố, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu văn bản 877/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Về viêc công bố, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm