image banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 63/TB-UBND 25/09/2023 THÔNG BÁO Về việc công khai kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC tại xã Nghĩa Thắng
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 24/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong giair quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tổ một cửa và trả kết quả xã Nghĩa Thắng
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 17/KH-UBND 23/02/2023 KEHOACH Cải thiện, nang cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) xã Nghĩa Thắng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số:06/KH-UBND 09/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân trên địa bàn xã Nghĩa Thắng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 08/KH-UBND 06/02/2023 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) xã Nghĩa Thắng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 04/QĐ-UBND 11/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Nghĩa Thắng
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 05/QĐ-UBND 11/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Nghĩa Thắng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !