image banner
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân trên địa bàn xã Nghĩa Thắng năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số:06/KH-UBND
Ngày ban hành 09/02/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân trên địa bàn xã Nghĩa Thắng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Đoàn Huy Cường
Tài liệu đính kèm