image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Nghĩa Thắng năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 05/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Nghĩa Thắng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Lê Thế Vinh
Tài liệu đính kèm