image banner
KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) xã Nghĩa Thắng năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 08/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) xã Nghĩa Thắng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Lê Thế Vinh
Tài liệu đính kèm